Atruna

Reģistrācija

Dalībai Snapshots aptaujās var reģistrēties Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Aptaujās nedrīkst piedalīties mediju aģentūru, reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūru darbinieki, un citi šo nozaru pārstāvji, masu medijos strādājošie, kā arī pētījumu kompāniju darbinieki.

Reģistrējoties dalībai Snapshots aptaujās, ir jāaizpilda respondenta reģistrācijas anketa, godīgi un precīzi sniedzot savu kontaktinformāciju. Pēc kontaktinformācijas aizpildīšanas, uz Jūsu e-pastu tiks nosūtīta izvērstāka anketa ar lūgumu sniegt detalizētāku informāciju par Jūsu paradumiem un ikdienu. To aizpildot, saņemsiet reģistrācijas apstiprinājumu.

Viena persona dalībai aptaujās drīkst reģistrēties tikai vienu reizi. Konstatējot, ka persona aptaujām ir reģistrējusies ar vairākām e-pasta adresēm vai apzināti sniegusi nepatiesu informāciju par sevi, tās turpmākā dalība Snapshots aptaujās tiks nekavējoši pārtraukta, kā arī tiks dzēsti visi uzkrātie punkti un zaudēta iespēja saņemt motivācijas balvas.

Šo mājaslapu, tajā skaitā, bet ne tikai mājas lapā iekļautās aptaujas, uztur SIA „Omnicom Media Group”, turpmāk tekstā – Snapshots aptauju organizatori.

Dalība aptaujās un motivācijas punktu piešķiršana

Ikreiz, kad aptaujā tiks iekļauti respondentam adresēti jautājumi, aptaujas dalībnieks savā e-pastā saņem uzaicinājumu piedalīties jaunā aptaujā. Saņemtā aptauja ir domāta tikai tās adresātam, to nedrīkst aizpildīt citas personas.

Aptaujās nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Svarīgi anketu aizpildīt godīgi un atbildīgi, paužot savas personīgās domas un viedokli par uzdoto jautājumu. Snapshots garantē pētījuma datu analīzi, respektējot ikviena respondenta anonimitāti. Jūsu sniegtās atbildes tiks izmantotas un pētījuma pasūtītājiem nodotas tikai apkopotā veidā, tās nav un nebūs iespējams identificēt ar konkrēto respondentu.

Par derīgām tiek atzītas un motivācijas punkti tiek piešķirti tikai par pilnībā aizpildītām anketām.

Uzkrātos punktus iespējams iemainīt pret dalību Snapshots kvartāla un gada papildbalvu izlozēs. Punkti tiek dzēsti brīdī, kad respondents apstiprina savu dalību papildbalvas izlozē. Punkti netiek tērēti, piedaloties ikmēneša balvu izlozēs.

Personas dati, to izmantošana un drošība

Lai nodrošinātu respondentu pilnvērtīgu dalību aptaujās, iegūto aptaujas datu analīzi dažādās sociāli ekonomiskajās grupās un iespēju apmainīt sakrātos punktus pret vērtīgām motivācijas balvām, Snapshots ievāc un periodiski aktualizē dažāda veida informāciju par aptauju dalībniekiem (piem., vārdu, uzvārdu, e-pastu, vecumu, dzimumu, izglītību, nodarbošanos, ienākumu līmeni u.c.).

Personas datu apstrāde tiek veikta ar mērķi nodrošināt:

  1. Respondentu pilnvērtīgu dalību aptaujās, saņemot tikai respondenta sociāli demogrāfiskajam profilam atbilstošas aptaujas;
  2. Saziņu ar respondentiem, informējot par jaunām aptaujām, motivācijas balvu izlozēm, balvu ieguvējiem;
  3. Respondentu motivācijas balvu saņēmēju identifikāciju un balvu izsniegšanu laimētājiem;
  4. Aptaujas datu statistisko analīzi dažādās sociāli-ekonomiskajās grupās.

Visi ievāktie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārējā datu aizsardzības regulas (General Data Protection Regulation – GDPR) prasībām. Aptaujas datu analīzes procesā personas dati tiek izmantoti tikai apkopotā veidā, un neļauj identificēt individuālus aptaujas dalībniekus vai tieši sasaistīt sniegtās atbildes ar konkrētu personu. Snapshots garantē Jūsu personas datu neizpaušanu trešajām personām.

Sīkdatnes

Snapshots vietne izmanto sīkdatnes jeb nelielus teksta failus, kas tiek ievietoti interneta pārlūkprogrammā, ja aptaujas dalībnieks atver aptauju. Sīkdatnes palīdz novērst vairākkārtēju viena cilvēka dalību aptaujā, kā arī analizēt datu plūsmu interneta vietnē. Informācija par to, kā izmantojat šo vietni, tiek kopīgota ar Google. Aptaujas dalībnieka autorizācijas informācija tiek glabāta 14 dienas vai dzēsta nekavējoši, respondentam izlogojoties no Snapshots sistēmas.

Autentifikācija un piekļuve respondentu profilam

Ikviena aptaujas dalībnieka profils ir aizsargāts ar paroli, kas zināma tikai pašam profila lietotājam. Aptaujas dalībnieks ir atbildīgs par savas Snapshots paroles, kas nodrošina piekļuvi aptaujai un Snapshots respondenta profilam, neizpaušanu citām personām.

Kļūstot par aptauju dalībnieku, ikvienam respondentam ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko autentifikācijas veidu Snapshots sistēmā:

  1. Ielogojoties sistēmā ar savu lietotājvārdu (e-pastu) un unikālu paroli; 
    vai
  2. Autentificējoties ar savu sociālo tīklu pasi. Autentifikācija ar sociālo tīklu pasi nesniedz iespēju Aptauju rīkotājam piekļūt Jūsu sociālo tīklu profilam un tajā izvietotajai informācijai, bet tikai saņemt kodētu Jūsu identitātes apstiprinājumu no izvēlētā sociālā tīkla.

Aptauju dalībnieku tiesības un pienākumi

Piedalīšanās Snapshots aptaujās ir brīvprātīga. Ikvienam dalībniekam ir tiesības un iespēja piekļūt un brīvi mainīt savu lietotājvārdu (e-pastu) un/vai paroli Snapshots sistēmā. Lai nodrošinātu socioloģisko aptauju datu drošticamību, Aptauju organizators vairākas reizes gadā ir tiesīgs lūgt aptaujas dalībniekus atjaunot savus personiskos datus atbilstoši aktuālajai situācijai. 

Ikvienam aptauju dalībniekam ir tiesības atteikties no turpmākas dalības Snapshots aptaujās, veicot atbilstošas izmaiņas savā aptauju dalībnieka profilā, kā arī pieprasīt Aptauju rīkotājam visu iepriekš sniegto personas datu dzēšanu no Snapshots datu bāzes. Personas datu dzēšana tiek nodrošināta 30 darba dienu laikā pēc rakstiska respondenta pieprasījuma saņemšanas e-pastā: snapshots@snapshots.lv. Pārtraucot dalību Snapshots aptaujās un/vai pieprasot savu personas datu dzēšanu no Snapshots datu bāzes, aptaujas dalībnieks zaudē tiesības piedalīties turpmākajās aptaujās un Snapshots motivācijas balvu izlozēs, tai skaitā iespēju izmantot iepriekš uzkrātos motivācijas punktus.

Ja, pārtraucot dalību aptaujās, respondents nav pieprasījis savu personas datu dzēšanu no Snapshots datu bāzes, viņa iepriekš sniegtās atbildes uz aptauju jautājumiem un personas dati tiek uzglabāti Snapshots datu bāzē vēl 10 gadus pēc respondenta pēdējās dalības Snapshots aptaujās un pēc aptauju pasūtītāja pieprasījuma var tikt izmantoti aptaujas datu salīdzinošai analīzei vēsturiskā perspektīvā. Vēsturiski iegūto datu analīzē pilnā apmērā tiek nodrošināti tie paši personas datu aizsardzības un anonimitātes principi, kas aktīvo respondentu gadījumā.

Aptauju rīkotāji patur tiesības no aktīvo respondentu loka bez brīdinājuma izslēgt personas, kuras neatbilst Snapshots aptauju mērķa izlasei (tsk., personas, kas ir jaunākas/vecākas nekā to paredz Snapshots līdzdalības noteikumi; personas, kas ir nodarbinātas jomās, kuru darbiniekiem saskaņā ar reģistrācijas noteikumiem liegta dalība aptaujās utml.), ilgstoši - vismaz 12 mēnešus - nav atsaukušās dalībai nevienā aptaujā, apzināti sniegušas nepatiesu informāciju par sevi aptauju dalībnieka anketā vai pārkāpj anketas godprātīgas aizpildes principus.

Datu uzglabāšana

Visu Snapshots datu bāzē reģistrēto aptauju dalībnieku personas dati un sniegtās atbildes uz aptaujas jautājumiem tiek uzglabāti saskaņā ar pašreizējiem datu aizsardzības noteikumiem. Snapshots interneta lapa ir izvietota datu centrā Bavārijā, Vācijā, kas ir sertificēts saskaņā ar ISO/IEC 27001 standartu. ISO/IEC 27001 standarts atspoguļo labāko patlaban pieejamo praksi informācijas drošības vadībā, tai skaitā informācijas aizsardzībā pret neatļautu piekļuvi.

Motivācija

Mēs novērtējam aptaujas dalībnieku ieguldīto laiku Snapshots aptauju aizpildē, dodot iespēju ikvienam respondentam krāt punktus un pretendēt uz vērtīgām balvām.

Atbildot uz aptauju jautājumiem, ikviens respondents reizi mēnesī automātiski piedalās 20 € vērtas Rimi vai Maxima dāvanu kartes izlozē. Sev pievilcīgāko dāvanu karti respondents var izvēlēties katras aptaujas noslēgumā. Par dalību ikmēneša izlozē uzkrātie Snapshots punkti netiek tērēti. 

Regulāriem Snapshots aptauju dalībniekiem reizi kvartālā ir iespēja mainīt savus uzkrātos Snapshots punktus pret iespēju laimēt vērtīgas papildus balvas 70 € līdz 200 € vērtībā. Jo vairāk punktu sakrāts, jo lielāka iespēja iegūt laimestu.

Informācija par aktuālajām balvām un to ieguvējiem tiek publiskota Snapshots mājaslapas sadaļā “Motivācija”. Balvu ieguvēji par iespējām saņemt balvu tiek informēti e-pastā.

Saņemot Snapshots balvu, respondentam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Ja respondenta personas dati nesakrīt ar aptaujas dalībnieka anketā norādīto informāciju, Snapshots organizatori patur tiesības balvu neizsniegt, kā arī anulēt respondenta reģistrāciju.

Citi noteikumi

Šajā mājaslapā izvietotā informācija, tai skaitā, bet ne tikai aptauju informācija, dokumenti, dati, video un attēli, ir Snapshots aptauju organizatoru vai to sadarbības partneru īpašums, kas pakļauts autortiesību aizsardzībai.

Jebkāda šīs mājaslapas informācijas publiskošana un izplatīšana bez rakstveida saskaņošanas ar Snapshots aptauju organizatoriem ir kategoriski aizliegta.

Organizators patur tiesības veikt grozījumus Reģistrācijas noteikumos, kas tiks publiskoti www.snapshots.lv.